Dr n.med Ewa Kalecińska

STOMATOLOG, OSTEOPATA

lekarz stomatolog, specjalista protetyk, osteopata.  Praktykę prywatną rozpoczęła w 1994 roku. W latach 1997- 2008 pracowała jako asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i w Zakładzie Zaburzeń Czynności Narządu Żucia AM we Wrocławiu. W latach 1998 i 2000 była również uczestniczką podyplomowego szkolenia z zakresu okluzodoncji na Uniwersytecie w Lille – Francja u prof. Dupas, w ramach stypendium Rządu Francuskiego.

Główne tematy prowadzonych przez Panią Doktor badań to:

– axiografia, w tym współopracowanie programu komputerowego do analizy wyników uzyskiwanych w badaniu axiografem mechanicznym Quick- Axis ( 2005);

– postępowanie stomatologiczne u pacjentów chrapiących i z bezdechem sródsennym

– związki pomiędzy postawą a narządem żucia u pacjentów stomatologicznych, zakończona w 2008 r. obroną pracy doktorskiej pt.: ,,Zmienność parametrów charakteryzujących postawę ciała w zależności od warunków zwarciowych”. Powyższe prace uzyskały wyróżnienia i nagrody na międzynarodowych konferencjach GIRSO w latach 1998-2002.

 

Jest autorką i współautorką 30 publikacji polskich i zagranicznych, a także 67 doniesień zjazdowych w Polsce i za granicą. Uczestniczyła w wielu kursach, w 2009 r. ukończyła m.in. szkolenie z zakresu Coachingu skierowanego na rozwiązania – Erickson College International /Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2013 r. Ukończyła 5 letnie podyplomowe studia z zakresu Medycyny Osteopatycznej – Akademiia Osteopatii-OSD Hamburg. Absolwentka renomowanej Akademii Psychobiologii.

Zdobywana wiedza i doświadczenie, a także wieloletnie zainteresowanie rolą odżywiania i metabolizmu w procesie rehabilitacji i utrzymania zdrowia, spowodowało, że obecnie prowadzona przez Panią Dokto praktyka stomatologiczno-osteopatyczna uwzględnia wielowymiarowe podejście w spojrzeniu na pacjenta.