Dr n.kf. Dariusz Harmaciński

specjalista treningu medycznego

Załozyciel Instytutu Zdrowego Ciała. Specjalizuje się w terapii ruchem. Przez 11 lat pracował jako nauczyciel akademicki – wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W 2014 roku obronił pracę doktorską pt: „Trening siłowy a zdolność różnicowania kinestetycznego i stabilność postawy ciała studentów AWF we Wrocławiu”. W ramach pracy na uczelni specjalizował się w treningu siłowym oraz medycznym treningu funkcjonalnym. Jest trenerem II klasy kulturystyki, instruktorem schwinn cycling, sędzią tenisa ziemnego PZT. Od 2008 roku prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. Jest także w trakcie studiów z medycyny osteopatycznej. Pasjonuje go ruch. Aktywnie trenował tenis, tenis stołowy, pływanie, boks, ju-jitsu.

Od 15 lat nieustannie kilka razy w roku dokształca się na kursach podyplomowych dla fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów i trenerów.

m.in.:

– terapia manualna szkoła niemiecka (7 modułów, instruktor: Achim Russler)- kompleksowa terapia przeciwobrzękowa (instruktor: Prof. Andrzej Szuba)
– kinesiotaping (instruktor: Tomasz Senderek)
– Przygotowanie motoryczne w Elite Performacne Institute (instruktor: Karl Gilligan)
– Nerwowo-mięśniowa diagnostyka i terapia (instruktor: Bob Hannes)
– fizjoterapia sportowa (instruktor: Uwe Halmann)
– suche igłowanie (instruktor: Craig Smith)
– akupunktura w sporcie (instrukot: Michał Iwanicki, Katarzyna Pokrywka)
– posturologia (instruktor: Anette Verpiliot)
– Ultrasonografia narządu ruchu (Roztoczańska szkoła USG, instruktor: Małgorzata Serafin-Król),

I wiele innych

Nieustannie zgłębia tajniki wiedzy fizjoterapeutycznej na szkoleniah, konferencjach, webinarach etc.

Prowadził wielokrotnie kursy dla fizjoterapeutów i trenerów personalnych z zakresu Medycznego treningu terapeutycznego. Autor szkolenia trening siłowy w skoliozach oraz współprowadzący kurs „koncepcja FLOS”.