Mgr Artur Natyna

logopeda

Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale filologicznym, w zakresie filologii angielskiej.

Studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w zakresie Logopedii, ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 2016r.

W 2016 roku ukończył Specjalistyczny kurs i uzyskał uprawnienia do prowadzenia terapii miofunkcjonalnej MFT 9-99 sTArs.

Uczestniczył w konferencjach i szkoleniach, w tym, między innymi:

– Fizjoterapia w stomatologii. Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu holistycznej terapii zespołu logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznego, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, Gdańsk, marzec 2019

– Kurs medyczny Filozofia MFS – wczesne leczenie czynnościowe. Kontrola wzorca mięśniowego. Leczenie czynne w oparciu o indywidualizację torku dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta, Warszawa, wrzesień 2020.

– Interdyscyplinarne usprawnienie obszaru stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała, Wrocław, wrzesień 2019.